Kiểm tra các cơ sở có hoạt động viết, lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định


Đoàn liên ngành của huyện sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở có hoạt động viết, lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn huyện.

Cơ sở hoạt động kinh doanh có biển hiệu không đúng quy định
Trong đợt này, Đoàn liên ngành của huyện sẽ tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh có biển hiệu, bảng quảng cáo, băng – rôn, màn hình chuyên quảng cáo, quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự không đúng theo quy định của Luật quảng cáo trên địa bàn huyện; tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm các quy định quản lý của Nhà nước về biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định.

Cơ sở treo biển quảng cáo vượt quá kích thức theo quy định
Đoàn kiểm tra liên ngành huyện làm việc với các chủ cơ sở kinh doanh có biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định
Thông qua kiểm tra, nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực hoạt động quảng cáo nhất là treo biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định; các biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ tiếng nước ngoài không đúng quy định của pháp luật. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về hoạt động quảng cáo tại các cơ sở kinh doanh; góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo.

Nguồn: quangninh.gov.vn

Labels: