Huyện Đầm Hà tổ chức phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non năm 2018


Ngày 28/7/2018, Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non năm 2018 của huyện Đầm Hà tổ chức phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non xã Dực Yên và xã Đầm Hà đối với các ứng viên đã hoàn thành phần thi viết. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển và các thành viên của Hội đồng thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển nghe thí sinh trình bày đề án
Trong phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường mầm non xã Dực Yên và xã Đầm Hà, các ứng viên tham gia thi nội dung: đánh giá thực trạng, phân tích những mạnh mạnh, mặt yếu của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; bốc thăm trả lời các câu hỏi tình huống, chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Các thí sinh bốc thăm câu hỏi tình huống, chất vấn của Hội đồng thi tuyển
Trong đợt thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non năm 2018 của huyện có 6 ứng viên tham dự là chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn huyện; các thí sinh có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định tại thông tư số 17/2011/TT – BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non. Trước đó vào ngày 15/6/2018, Hội đồng thi tuyển huyện đã tổ chức phần thi viết kiến thức chung trong thời gian 180 phút về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Kết quả 6/6 ứng viên đều đạt điểm và vào dự phần thi trình bày đề án.

Thí sinh trình bày đề án
Thông qua việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non xã Dực Yên và xã Đầm Hà nhằm đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện. Lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, thực sự có năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong đội ngũ viên chức và tạo điều kiện cho viên chức trẻ có trình độ, năng lực, đủ điều kiện tham gia thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thể hiện năng lực của bản thân.

Nguồn: quangninh.gov.vn

Labels: