Huyện Đầm Hà tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2018


Nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng làm việc cho từng chức danh theo vị trí việc làm. Ngày 30/6, UBND huyện Đầm Hà đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã, thị trấn đang công tác tại các vị trí: Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị, nông nghiệp môi trường; Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự… của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đầm Hà.

Quang cảnh kỳ kiểm tra sát hạch công chức cấp xã 
Tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã có 88 công chức thuộc 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các công chức cấp xã tham gia kỳ thi sẽ trải qua 3 nội dung kiểm tra gồm: 1 bài trắc nghiệm môn kiến thức chung và 1 thi phỏng vấn về kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành; 1 bài thi thực hành tin học. Nội dung thi xoay quanh các kiến thức về cải cách hành chính, soạn thảo văn bản, tin học và kiến thức chuyên ngành phù hợp với từng vị trí của các chức danh công chức cấp xã.

Hội đồng sát hạch làm thủ tục kiểm tra đề thi
Công chức cấp xã thực hiện bài thi trắc nghiệm đầu tiên trong kỳ kiểm tra
Thông qua kỳ kiểm tra, sát hạch lần này nhằm đánh giá lại thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã trên địa bàn huyện, qua đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trên cơ sở đó bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức cấp xã cho phù hợp vị trí, năng lực trình độ chuyên môn.

Nguồn: quangninh.gov.vn

Labels: