Huyện Đầm Hà "Quyết tâm" hoàn thành các mục tiêu


Trong 6 tháng đầu năm 2018 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của huyện, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra đã được thực hiện có hiệu quả, kinh tế - xã hội được duy trì ổn định và có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng so cùng kỳ năm trước. Kết quả này chính là nền tảng quan trọng để huyện Đầm Hà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018.

Một góc huyện Đầm Hà
Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, huyện Đầm Hà đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chương trình công tác năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đảm bảo kịp thời, sớm đưa các cơ chế, chính sách vào thực tiễn cuộc sống. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm  tiếp tục đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 496,5 tỷ đồng, bằng 52,5% KH, tăng 2 % CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 168,462 tỷ đồng bằng 50,3% KH, tăng 4,3% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ dạt 571,8 tỷ đồng bằng 47,3%KH, tăng 39% CK. Đặc biệt, ngay từ đầu năm với sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành ngân sách, các ngành, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; triển khai đôn đốc thu các khoản thuế, phí, lệ phí, đảm bảo thu đúng, đủ, rà soát tập trung thực hiện tốt việc đấu giá đối với các quỹ đất trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 297.505 triệu đồng đạt 84% so với dự toán Tỉnh giao và HĐND huyện giao, tăng 43% CK.

Các sản phẩm Ocop được nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm
Trong chương trình xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thiện 10.017,25m đường ngõ xóm, 4.076m đường nội đồng, 6.277,4m đường nội thôn; trồng 15.650m cây hoa hai bên đường, các nhà văn hóa, trường học… 03 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng. Cụ thể: Tân Bình 15/20 tiêu chí, 44/53 chỉ tiêu; Tân Lập 15/20 tiêu chí, 42/53 chỉ tiêu; Đại Bình 17/20 tiêu chí, 48/53 chỉ tiêu.  

Cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện
Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, đạt kết quả tích cực. Quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường. Chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được nâng lên.
Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng thương hiệu Đầm Hà”. Huyện đã chỉ đạo thực hiện việc di chuyển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các trang trại, gia trại chăn nuôi ra các khu quy hoạch tập trung; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đô thị đạt 96,3%, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt 70,5%. Tập huấn chuyên môn và nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp, cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chất lượng, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao. Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án thương hiệu Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình”.
Mặc dù những kết quả về phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng qua tương đối khả quan, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như việc triển khai KH sản xuất vụ Chiêm xuân chậm so lịch thời vụ, việc thu hồi nợ đọng thuế gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư phát triển sản xuất còn chậm so với yêu cầu… Chính vì vậy, để có thể hoàn thành được các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra năm 2018, huyện Đầm Hà tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2018 trên cơ sở các chương trình, kế hoạch đề ra. Quyết liệt công tác thu ngân sách; triển khai hiệu quả chương trình 135 ( Đề án 196), quyết định 2085, chương trình xây dựng NTM. Thực hiện tốt công tác GPMB để triển khai các dự án phát triển kinh tế đặc biệt là dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Tập trung công tác CCHC, thu hút đầu tư. Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm và lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà.
Với những giải pháp toàn diện, sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành và quyết tâm cao của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ và các tầng lớp nhân dân sẽ là nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong những tháng năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nguồn: quangninh.gov.vn

Labels: