Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh được thu hút nhiều dự án lớn đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp

Đó là 2 địa phương thành phố Uông Bí và huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh); trong đó huyện Đầm Hà phát huy được lợi thế, tiềm năng của mình trong trục kết nối các trung tâm kinh tế năng động như KKT cửa khẩu Móng Cái, KCN cảng biển Hải Hà, KKT Vân Đồn…
Diện mạo đô thị huyện Đầm Hà hôm nay. Ảnh: Báo QN
Việc công bố quyết định phê duyệt các quy hoạch chiến lược định hướng phát triển kinh tế và xúc tiến đầu tư của huyện Đầm Hà tạo cơ hội cho địa phương này chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, chế biến lâm nghiệp, thương mại dịch vụ… đồng thời giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội đình làng ở huyện Đầm Hà đang ngày được người dân và chính quyền phát huy bảo tồn. Ảnh: BQN
Tại hội nghị đã có 4 doanh nghiệp và 5 dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng; 26 dự án khác đã được các nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng và 16 dự án đang kêu gọi các nhà đầu tư. Các dự án này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch.
Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của 14/14 địa phương; trong đó có 7 địa phương đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch gắn với công tác xúc tiến đầu tư gồm: Móng Cái, Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà, Cô Tô, Đầm Hà và Uông Bí.

Labels: