Xã Tân Lập - Huyện Đầm Hà phát động phong trào thi đua "Xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018"


Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã để đưa xã Tân Lập cán đích Nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra, vừa qua, xã Tân Lập đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018”.

Các lực lượng tham gia Lễ phát động
Qua hơn 7 năm phấn đấu thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Lập đã đạt 11/20 tiêu chí, 35/53 chỉ tiêu;  kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc….
Từ những kết quả đã đạt được, với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập quyết tâm thực hiện một số nội dung: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã như giao thông, điện, nước sạch, khu tập thể thao thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong nhân dân để tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh – sạch – đẹp; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới …
Hơn 400 cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia trồng hoa

Hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia trồng hoa ở thôn Tân Mai

Các em học sinh tích cực trồng hoa

Ngay sau lễ phát động, gần 400 cán bộ, đoàn viên, hội viên, các em học sinh và nhân dân ở các thôn trên địa bàn xã đã tham gia trồng trên 2km hoa chiều tím dọc hai bên tuyến đường của các thôn.

Labels: