Xã Đại Bình - Huyện Đầm Hà phát động phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới


Ngày 8/4/2018, UBND xã Đại Bình tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Dự có thành viên BCĐ NTM huyện phụ trách xã, lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM huyện.

Quang cảnh lễ phát động
Qua 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay xã đã đạt 17/20 tiêu chí, 48/53 chỉ tiêu, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang và hiện đại hơn; sản xuất phát triển; đời sống vật chất. tinh thần của nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người dân ngày càng thấy được lợi ích thiết thực và đã tích cực tham gia xây dựng NTM…. Từ những kết quả đã đạt được, với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Bình quyết tâm thực hiện một số nội dung: Huy động mọi nguồn lực để tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 33.200.000 đồng/người/năm. Tổ chức quản lý và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; thực hiện tốt công tác giảm nghào bền vững và giải quyết việc làm cho người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%. Xây dựng 4 thôn đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, có 50 vườn mẫu và 84,6% hộ dân đạt gia đình kiểu mẫu. Duy trì thực hiện hiện có hiệu quả hoạt động của tổ thu gom rác thải đảm bảo môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp. Phấn đấu 100% đường ngõ xóm, nội đồng được bê tông hóa…
Hơn 100 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trồng hoa

Giáo viên, học sinh Trường THCS Đại Bình tham gia trồng hoa

Ngay sau lễ phát động, hơn 100 cán bộ, đoàn viên, hội viên, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn xã đã tham gia trồng cây hoa chiều tím dọc hai bên tuyến đường của các thôn.

Labels: