Huyện đầm hà kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu, sản xuất tiểu thủ công nghiệp


Từ ngày 23-29/5/2018, Đoàn liên ngành của huyện sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu và sản xuất tiểu thủ công nghiệp  như sản xuất bún, hàn xì, mộc dân dụng… có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.

Các cơ sở thu mua phế liệu nằm xen trong khu dân cư
Trong đợt này, Đoàn liên ngành của huyện tập trung kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phương án bảo vệ môi trường; các biện pháp thu gom, xử lý chất thải; các thiết bị và phương án phòng cháy chữa cháy; các hợp đồng đầu vào và hóa đơn chứng từ liên quan tới hàng hóa xuất nhập…  đối với các cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động thu mua phế liệu, sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
Đoàn liên ngành huyện kiểm tra cơ sở mua bán chất phế thải
Đoàn liên ngành của huyện cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện các điều kiện của ngành nghề mua bán chất phế thải; sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
Phế liệu bày ngổn ngang, không che chắn
Việc kiểm tra, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động mua bán chất phế thải, sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở mua bán chất phế thải, sản xuất tiểu thủ công nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt di dời ra khỏi khu vực đông dân cư, đô thị.

Nguồn: quangninh.gov.vn

Labels: