Hội ND huyện Đầm Hà: Kết nối nông dân làm giàu

Đẩy mạnh các hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, những năm qua huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã giúp nhiều lượt hội viên nông dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển dần từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế tập thể. Cùng với đó các mô hình sử dụng vốn vay từ Quỹ đã giúp người vay phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Mô hình nuôi gà thương phẩm của gia đình anh Đào Văn Trung (thôn Tây, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà) được hỗ trợ vốn 30 triệu đồng từ Quỹ HTND
Không chỉ tạo thêm nguồn lực cho hội viên, nông dân, Quỹ HTND đã kết nối từng hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ với nhau tiến tới sản xuất hàng hoá, quy mô lớn. Điển hình như HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông lâm nghiệp Đồng Tâm (xã Dực Yên), ngành nghề chính là buôn bán và chăn nuôi gà thương phẩm, đang hoạt động rất tốt, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ HTND. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, HTX có doanh thu gần 10 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 20% tổng doanh thu, đảm bảo ổn định lợi ích kinh tế cho các hội viên.

Anh Trần Quang Khương, Giám đốc HTX Đồng Tâm, cho biết: “Nông dân chúng tôi hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thiếu vốn. Dù nguồn vốn vay của Quỹ HTND không lớn, nhưng có sức động viên, khuyến khích đối với các hộ nông dân rất nhiều. Hiện tham gia vào HTX có 14 hộ gia đình, với cách làm cải tiến so với các mô hình HTX truyền thống, đơn vị đang đảm bảo tốt về chất lượng sản phẩm và đầu ra sản phẩm cho hội viên, hiện mỗi hộ thu lãi gần 200 triệu đồng/năm”.

Phó Chủ tịch Hội ND huyện Bùi Đinh Tỵ cho biết: Huyện hiện có 10 cơ sở Hội, 72 chi Hội với 5.374 hội viên. Để phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, HND và Ban Điều hành Quỹ HTND huyện đã tiến hành khảo sát địa bàn, đối tượng để đầu tư vốn đúng mục đích, khai thác hiệu quả từng mô hình. Công tác giải ngân được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đối tượng. Sau 1 tháng giải ngân, Hội ND trực tiếp đi kiểm tra. Hộ nào không chấp hành yêu cầu sẽ bị thu hồi vốn. Nhờ đó, Quỹ HTND luôn được đảm bảo, không có thất thoát vốn, nợ đọng, các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Nguồn: quyhotronongdan.vn

Labels: